Waar moet een verzuimprotocol aan voldoen?

Waar moet een verzuimprotocol aan voldoen?

Merk je dat in jouw bedrijf bepaalde personeelszaken niet goed zijn geregeld? Zijn deze zaken bij verschillende werknemers ondergebracht die dit er allemaal een beetje ‘bij’ doen? Waardoor het eigenlijk niet overzichtelijk is en dit ook regelmatig tot problemen leidt? Bijvoorbeeld als er een dossier van iemand nodig is of als iemand langdurig ziek is? In het laatste geval kan dit nog best vervelende consequenties hebben, want de overheid stelt strenge eisen aan het verzuimbeleid van bedrijven. Wat deze eisen precies zijn hoe er binnen jouw bedrijf een verzuimprotocol opgesteld kan worden? Dat kun je hieronder lezen!

Wat is een verzuimprotocol?

Een verzuimprotocol is belangrijk voor een bedrijf. In dit protocol is vastgelegd waar de werkgever en werknemer zich aan moeten houden als iemand ziek thuis blijft of waarbij er zelfs sprake is van arbeidsongeschiktheid. In dit protocol moet duidelijk zijn waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden. Denk hierbij aan het ziekmelden door de werknemer op de dag dat hij/zij niet aan het werk kan. In het protocol staat beschreven waar de werknemer zich ziek moet melden en op welke manier, dit kan telefonisch maar bijvoorbeeld ook via Whatsapp.

Waarom is een verzuimprotocol nodig?

In de eerste plaats is een verzuimprotocol nodig om duidelijkheid te scheppen richten de werknemers, maar ook voor de medewerkers van HR is het belangrijk om te weten hoe er gewerkt moet worden. Als ‘iedereen wat doet’ is er totaal geen overzicht en kunnen werknemers ook hun eigen regels gaan maken. Als dit centraal is afgesproken, zijn er nooit misverstanden. Ook juridisch is het belangrijk om alle stappen vooraf te beschrijven en consequent zo uit te voeren. De Wet Poortwachter bijvoorbeeld is hierin vrij streng; je moet je als werkgever houden aan de wettelijke regels omtrent re-integratie van iemand die langdurig ziek is. Doe je dit niet, dan kan je dit als bedrijf veel geld gaan kosten.

Speciale software

Je doet er als bedrijf goed aan om speciale software aan te schaffen waarin je alle stappen rondom ziekteverzuim gestructureerd en geautomatiseerd kunt zetten. Dit kost je als bedrijf de minste moeite en alles is meteen gedigitaliseerd. Ook ideaal voor het management die op ieder moment van de dag alle informatie uit het systeem kan halen. Ideaal toch?