Hoe moet je een echtscheiding aanvragen?

Hoe moet je een echtscheiding aanvragen?

Voordat een echtscheidingsadvocaat een verzoekschrift tot echtscheiding kan indienen bij de rechtbank dient er eerst een echtscheidingsconvenant te worden opgesteld. Mochten er kinderen bij betrokken zijn is het ook verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Voor juridische bijstand bij het opstellen van beide documenten kunt u gebruik van van de diensten van een mediator of scheidingsadvocaat van Advocatenkantoren.nl. De opgestelde documenten worden vervolgens bijgesloten bij het verzoek tot echtscheiding. Een echtscheiding aanvragen moet altijd via een advocaat verlopen aangezien het verzoek tot echtscheiding alleen door een advocaat kan worden ingediend bij de rechtbank.

Eenzijdige scheiding of gemeenschappelijk verzoek?

Een scheiding aanvragen kan via een eenzijdig verzoek of via een zogenaamd gemeenschappelijk verzoek. Wanneer het niet lukt om samen met uw partner een echtscheidingsconvenant op te stellen, kan een advocaat een eenzijdig verzoek indienen bij de rechtbank. Als beide partners in goed overleg uit elkaar gaan kan een mediator of advocaat een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. De gezamenlijke afspraken worden dan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en eventueel het daarbij behorende ouderschapsplan. Het duurt rond de zes weken na indiening van het verzoekschrift dat de rechter de echtscheiding zal uitspreken in de echtscheidingsbeschikking.

Pas als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand is de scheiding definitief. Binnen zes maanden dient de echtscheidingsbeschikking ingeschreven te worden in de registers van de Burgerlijke stand. Mocht dit niet het geval zijn dan verliest de echtscheidingsbeschikking zijn geldigheid. De gehele echtscheidingsprocedure dient dan opnieuw gevoerd te worden. De mediator of echtscheidingsadvocaat draagt zorg voor de inschrijving.

Echtscheidingsconvenant opstellen

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen beide partners. In het echtscheidingsconvenant staan alle gezamenlijke afspraken die te maken hebben met de scheiding. Hierbij kunt u denken aan afspraken over de boedelverdeling, de woning, verdeling van schulden en bezittingen, de alimentatie en het pensioen. Beide partners kunnen zelf een echtscheidingsconvenant opstellen maar het is raadzaam om hierbij juridisch advies in te winnen van een echtscheidingsadvocaat of mediator.

Echtscheidingsadvocaat zoeken

Bent u zoek naar echtscheidingsadvocaten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht of een andere plaats in Nederland omdat u wilt scheiden? Contacteer direct een scheidingsadvocaat via Advocatenkantoren.nl voor juridische bijstand bij een scheiding.