Lesmateriaal voor hoogbegaafden kinderen

Lesmateriaal voor hoogbegaafden kinderen

Passend onderwijs voor hoogbegaafden kinderen vinden kan best lastig zijn. Want wat is nu eigenlijk passend onderwijs voor deze doelgroep? Vaak moeten deze kinderen extra uitdaging krijgen om zich niet te gaan vervelen tijdens de reguliere lessen. Hier kan extra, uitdagender lesmateriaal de oplossing voor zijn.

Waarom extra lesmateriaal?

Extra lesmateriaal voor hoogbegaafde kinderen kan de oplossing zijn voor verveling en soms ook problematiek gedrag in de klas en thuis. De extra uitdaging die de kinderen krijgen met het lesmateriaal zorgt dat ze bezig blijven met uitdagende opdrachten. Zo kan het lesmateriaal bestaan uit onderwerpen zoals ondernemen en onderzoek doen. Dit zijn doorgaans onderwerpen die niet direct worden geleerd tijdens de reguliere basisschool lessen.

Wanneer in te zetten?

Dit lesmateriaal kan het beste worden ingezet tijdens schooltijd. In principe zou een school lestijd vrij kunnen maken voor (hoog)begaafde leerlingen om aan de slag te gaan met het extra lesmateriaal. Ook zouden sommige opdrachten kunnen worden gegeven wanneer een leerling al klaar is met de reguliere lessen. Dit laatste is een optie, maar het is doorgaans fijner om vaste tijd vrij te maken voor het extra lesmateriaal. Het is aan te raden in ieder geval één dagdeel per week in te zetten voor de hoogbegaafde kinderen en het extra lesmateriaal. Zo biedt je vastigheid aan de leerlingen en kunnen ze zich eventueel voorbereiden op het lesmateriaal voor de volgende week.

Zelf lesmateriaal maken of aanschaffen?

Als leerkracht van een basisschool heb je het vaak al druk genoeg. Moet hier dan nog de taak van het verzinnen en maken van extra lesmateriaal voor de (hoog)begaafde kinderen uit de klas bij komen? Wanneer je een team van leerkrachten hebt zou je er voor kunnen kiezen om het extra lesmateriaal zelf te maken. Mocht hier geen tijd voor zijn, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om lesmateriaal aan te schaffen bij een andere partij. Plusjeklas is een van de partijen die lesmateriaal voor de begaafde kinderen uit de klas aanbiedt. Plusjeklas biedt een eigen curriculum en online leermethode voor plusklasonderwijs. Al het lesmateriaal is online in te zien. Erg handig!

Wanneer je lesmateriaal aanschaft is er alleen enige tijd nodig om de stof eigen te maken. Maar de opgave van het maken van het lesmateriaal is dan niet meer nodig.